Kronika Miasta Poznania: Kwartalnik Poświęcony Sprawom Kulturalnym Stoł. M. Poznania: Organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania
Poland
Impact indicators
Period Totals Withouth journal self citations
H5-Index H5-Median H Citations H5-Index H Citations %
2010-2014122120,2

Subject Categories and Rankings
Subject Category Ranking Position Quartile
Geography & Urban Studies
Only core journals390th (of 397)Q4
All journals531st (of 538)Q4

Indexed in
This journal has only been found on Google Scholar Metrics